Skyddsstövlar - Ceramic

Hur varm är din stövel – egentligen?

Sajpade sulor ger bättre halkskydd 

Tillverkarna hävdar att deras vinterstövlar isolerar mot kyla. I vissa fall upp till 70° C. Men vad innebär det? Hur går ett köldtest till och hur ska man som användare förhålla sig till detta? Kan man lita på testerna och är man garanterad att man inte kommer att frysa om fötterna även vid några blygsamma minusgrader.

Till att börja med, så utgår inte testresultaten från 0-punkten på Celsiusskalan. Testresultaten visar bara temperaturskillnaden från det att testet startades tills det avslutades. Mycket förenklat kan man säga, att om stöveln hade en temperatur av plus 20° C vid en viss temperatur vid testets början och sedan 0° C vid testet slut, så är isoleringen -20° C.

För branschen finns ingen antagen standard för hur en köldtest ska gå till, så tillverkarna testar och redovisar efter eget bevåg. En ofta använd testmetod är, att en termometer som mäter temperatursänkningen tejpas fast på innersulan vid stövelns tå. Därefter fylls stöveln, med ris eller polystyrenpärlor. Stöveln placeras i en kall kammare t.ex en frysbox som i de flesta fall är inställd på -20° C. Efter 30 minuter läser man av temperaturen i stöveln och man får ett resultat. Testet kan modifieras genom att man sänker temperaturen i frysboxen till t.ex. -40° C.

Nu är en ny metod på gång som SATRA (Shoe and Allied Trade Research Association) tagit fram. I den nya metoden fyller man skorna med stålkulor i stället för ris, Med kalibrerade termometrar och ett standardiserat frysskåp kan man mer exakt läsa av temperaturen och hur väl en stövel är isolerad.

Den "komfortzon" som tillverkarna anger, och som indikerar vilka temperaturer stöveln är lämplig för, ger ofta bra information om hur mycket en sko eller stövel isolerar. Men tills den nya SATRA metoden antagits och tillverkarna refererar till denna bör man vara kritisk till redovisade värden. Och någon garanti för, att man inte ens i den varmaste stöveln kommer att frysa om fötterna finns inte.

Läs mer om:

Producerad av Webwise